Storno podmienky pre PT Javorina - ubytovanie v chatkách

  1. Za záväzné potvrdenie rezervácie ubytovania alebo prenájmu priestorov považujeme zaplatenie zábezpeky vo výške 20% z celkovej sumy za ubytovanie alebo zaplatenie dohodnutej zábezpeky za prenájom sály + príplatok za iné dohody / napr.za psa, kotlík, sekery.../. Zábezpeku je potrebné zaplatiť v termíne podľa dohody, aby rezervácia bola aktuálna, najlepšie bankovým prevodom.
  2. Zrušenie rezervácie:
  • V prípade zrušenia pobytu/prenájmu pred nástupom menej ako 30 dní, zábezpeka je nevratná a prepadá.
  • Pre prípady neplánovaných a nepredvídaných udalostí, ktoré môžu mať za následok zrušenie pobytu z vašej strany, odporúčame si uzatvoriť vhodný typ poistenia storna pobytu.
  1. Zmena termínu: dohodou

Storno podmienky pre PT Javorina - prenájom spoločenskej sály

  1. Storno podmienky pri prenájme sály má každý prenajímateľ špecifikované v cenovej ponuke.
TOP