Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov , zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov:

Ing.Dušan Neveďal - SLOVDREVO, Turá Lúka 833, Myjava 90703, IČO: 11734256, DIČ: SK1020283605. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na ďalej uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme. Kontakt: info@kamnachatu.sk,  0905 992 438 alebo písomne na adrese vyššie uvedenej adrese.

Aké informácie zhromažďujeme:

  1. Údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy /poskytovanie ubytovacích služieb, prenájom priestorov, fakturácia, poštový styk a iné/. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného. Spracovávame údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, emailová adresa kontaktná, telefónne číslo kontaktné, číslo občianskeho preukazu, identifikačné číslo, DIČ, IČO.
  2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach /meno, telefónne číslo, email/, ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
  3. Používame Google Analytics. Google Analytics zbiera anonymné data pomocou „cookies.“ Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac o tom, aké data sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uloženie údajov:

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hladiska /napr. obchodné a archivačné povinnosti/.

Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú  osobu /kontaktné údaje nájdete v druhom odstavci vyššie uvedené/ a požiadať o nasledujúce:

  • prístup k osobným údajom
  • opravu osobných údajov
  • vymazanie osobných údajov
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • prenosnosť osobných údajov
  • namietať spracúvanie alebo odvolať súhlas.

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

TOP