3 TYPY CHÁT a VEĽKÁ SPOL.BUDOVA

Vyberte si veľkosť chaty podľa počtu osôb. Celková kapacita prenájmu vo všetkých chatách PT Javorina je 112 osôb.

CHATA PRE 3+2

CHATA PRE 6+2

CHATA PRE 9

CHATA PRE 2+1

SPOLOČENSKÁ BUDOVA a AREÁL

TOP