3 TYPY CHÁT a VEĽKÁ SPOL.BUDOVA

Vyberte si veľkosť chaty podľa počtu osôb. Celkovo sa v našej osade PT Javorina môže ubytovať 102 osôb.

CHATA PRE 6+1

CHATA PRE 9

CHATA PRE 2+1

SPOLOČENSKÁ BUDOVA

TOP