CENNÍK

Cena za prenájom našich chát. Cena je podľa počtu nocí a podľa typu chaty.

Viac informácií o platbe, prenájme, rezervácií, a iné nájdete v Ubytovacom poriadku v spodnej časti pod cenami, alebo nás kontaktujte telefonicky, mailom - kontakty.

 • poschodová chata, lôžková časť na poschodí
 • izba pre 4 a izba pre 2 osoby
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /sprchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • malá balkónová terasa
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur81
  per
 • 2 noci
 • Eur122
  per
 • 3 noci
 • Eur174
  per
 • 4 noci
 • Eur232
  per
 • 5 nocí
 • Eur270
  per
 • 6 nocí
 • Eur324
  per
 • 7 nocí
 • Eur378
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+54/noc
  per
 • poschodová chata, lôžková časť na poschodí
 • izba pre 4 a izba pre 2 osoby, prístelka v spoločenskej miestnosti
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /prchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • malá balkónová terasa
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur89,5
  per
 • 2 noci
 • Eur139
  per
 • 3 noci
 • Eur199,5
  per
 • 4 noci
 • Eur266
  per
 • 5 nocí
 • Eur312,5
  per
 • 6 nocí
 • Eur375
  per
 • 7 nocí
 • Eur437,5
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+62,5/noc
  per
 • poschodová chata, lôžková časť na poschodí
 • izba pre 4 a izba pre 2 osoby, 2x prístelka v spoločenskej miestnosti
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /prchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • malá balkónová terasa
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur98
  per
 • 2 noci
 • Eur156
  per
 • 3 noci
 • Eur225
  per
 • 4 noci
 • Eur300
  per
 • 5 nocí
 • Eur355
  per
 • 6 nocí
 • Eur426
  per
 • 7 nocí
 • Eur497
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+71/noc
  per
 • prízemná chata bez schodov
 • izba pre 4 a izba pre 5 osôb
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /prchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • terasa s prístreškom
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur90
  per
 • 2 noci
 • Eur162
  per
 • 3 noci
 • Eur216
  per
 • 4 noci
 • Eur270
  per
 • 5 nocí
 • Eur315
  per
 • 6 nocí
 • Eur378
  per
 • 7 nocí
 • Eur441
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+63/noc
  per
 • prízemná chata
 • izba pre 2 osoby
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /prchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • terasa s prístreškom
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur48
  per
 • 2 noci
 • Eur80
  per
 • 3 noci
 • Eur110
  per
 • 4 noci
 • Eur144
  per
 • 5 nocí
 • Eur168
  per
 • 6 nocí
 • Eur180
  per
 • 7 nocí
 • Eur210
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+30/noc
  per
 • prízemná chata
 • izba pre 2 osoby, prístelka v spoločenskej miestnosti
 • kuchynka so spoločenskou miestnosťou /stoličky, stôl, malá kuchynská linka, chladnička, dvojplotenka, umývadlo, taniere, poháre, príbory/
 • WC so sprchou /prchový kút, umývadlo, zrkadlo, WC, bojler - teplá voda/
 • terasa s prístreškom
 • ohnisko s posedením
 • v chata je zakázané fajčiť
 • v cene: voda, elektrika, posteľné prádlo
 • kaucia: 70 Eur / 1 chata, ak sa nič nezničí, kaucia sa vracia na konci pobytu

Prenájom chaty podľa počtu nocí

 • 1 noc
 • Eur56,5
  per
 • 2 noci
 • Eur88,5
  per
 • 3 noci
 • Eur118,50
  per
 • 4 noci
 • Eur152,5
  per
 • 5 nocí
 • Eur176,5
  per
 • 6 nocí
 • Eur188,5
  per
 • 7 nocí
 • Eur218,5
  per
 • 8 a viac nocí
 • Eur+38,5/noc
  per

Príplatky

 • Poplatok za psa / pobyt
 • Eur10
  per
 • Prístelka / noc
 • Eur8,5
  per

Individuálne kalkulácie prenájmu

Ste veľká skupina? Chcete si prenajať aj veľkú jedáleň / spol.miestnosť? Máte špeciálne požiadavky? Kontaktujte nás a spravíme pre Vás individuálnu kalkuláciu.

Prenajímací poriadok pre chatovú osadu PT Javorina:

Rezervácia prenájmu chaty/chát

 • Na to aby sme Vám mohli rezervovať chatu/chaty alebo spraviť cenovú kalkuláciu, potrebujeme:
 • Presný počet osôb /+ prístelky/
 • Dátum príchodu a odchodu
 • Kontaktné údaje/meno, adresu, telefón/, popr. fakturačné údaje
 • Cena prenájmu chaty/chát:
 • Cena prenájmu sa líši v závislosti od počtu nocí
 • Za záväzné potvrdenie rezervácie považujeme zaplatenie zálohovej platby vo výške 20% z celkovej sumy za ubytovanie /všetky osoby,  celý pobyt, príplatok za iné služby/. Zálohovú platbu je potrebné zaplatiť čo najskôr, aby sme Vám mohli rezervovať prenájom chaty/chát na Vami určené obdobie.
 • Zrušenie rezervácie: zálohová platba je nevratná a prepadá.
 • Zmena termínu: dohodou

Nástup/Check-in a odubytovanie/check-out
Nástup na prebratie chaty/chát:  od 13,00hod podľa dohody

 • Pri  nástupe je nutné prísť načas na vopred dohodnutú hodinu. Pri oneskorení, prosím, informujte nás čo najskôr telefonicky. Pri viac ako hodinovom meškaní sa účtuje poplatok za čakanie 7Eur/každá začatá hod.
 • Nástup pred 13,00hod je možný po dohode
 • PLATBA: Pri nástupe sa platí zvyšná platba za prenájom chaty/chát /popr.bankovým prevodom najneskôr deň pred začiatkom nájmu/.
 • KAUCIA: Pri nástupe sa platí kaucia vo výške 70Eur, ktorá je určená na pokrytie škôd spôsobených nájomcom na zariadení chatovej osady a v okolitom prostredí a lese. Pri zistení škody alebo chýbajúcej časti inventáru bude záloha použitá na uhradenie škody. Kaucia slúži na pokrytie malých poškodení zariadenia, v prípade presahujúcej škody výšky kaucie zodpovedá nájomca za ním spôsobenú škodu v plnej výške.

Odovzdanie chaty/chát na konci pobytu: do 10,00hod podľa dohody v posledný deň pobytu /alebo skôr/

 • Ak čas nebude dodržaný, účtuje sa za meškanie 7Eur/každá začatá hodina.
 • Odchod po 10,00hod je možný po dohode
 • Pred odchodom je nájomca povinný odovzdať chatu v pôvodnom stave, t.j. umyť riad a odložiť kuchynský riad, vyprázdniť chladničku a smetné koše, ktorý počas prenájmu použil, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť všetky svetlá, vyplnúť ohrievač teplej vody/bojler a ostatné elektrospotrebiče, pozatvárať okna, uzamknúť dvere a balkón a odovzdať kľúč pri odchode.
 • Ak nájomca odovzdá chatu a jej okolie /ohnisko, trávnik,.../ špinavú, bude mu účtovaný poplatok za upratovanie v sume 20Eur.
 • V prípade poškodenia alebo zničenia inventáru, ako aj celej chaty a zariadenia chaty nájomca sa zaväzuje zaplatiť skutočnú vzniknutú škodu.
 • KAUCIA: Pri zistení škody alebo chýbajúcej časti inventáru bude záloha použitá na uhradenie škody. Záloha, alebo jej alikvotná časť bude nájomcovi vrátená pri pri ukončení prenájmu.

Bezpečnostné predpisy platné v chate a v chatovej osade

 • Nájomca potvrdzuje, že bol oboznámený, že chaty sú drevené a že sa v chatách nesmie fajčiť a inak manipulovať s ohňom.
 • Pred každou chatou je vyhradené miesto – ohnisko na založenie malého ohňa na opekanie. Oheň musí byť malý, a vždy pod dozorom dospelej svojprávnej osoby.
 • V čase od 22,00hod do 06,00hod je nájomca povinný dodržiavať nočný kľud.
 • Za škody spôsobené  na majetku chatovej osady PT Javorina zodpovedá nájomca podľa platných predpisov.
 • Návštevy:  podľa dohody
 • Na chatách a v spoločenských priestoroch je prísne zakázané premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akokoľvek zasahovať do elektrickej siete alebo robiť iné inštalácie
 • Nájomcom nie je povolené používať vlastné elektrospotrebiče, okrem el.spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu /holiaci strojček, sušič vlasov/ a rádio.
 • Po chatovej osade je možné sa autami pohybovať len po ceste a parkovisku. Je prísne zakázané používať autá po trávnatých plochách.
TOP